La corrupció és un fenomen que es desenvolupa en la foscor, que es nodreix del silenci còmplice dels qui el toleren, i que es multiplica quan la ciutadania la tracta amb indiferència.

– Ángel Gurría, secretari general de l’OCDE

ACTUALITAT

CANALS D'INFORMACIÓ

Canal destinat a la comunicació de la comissió de qualssevol accions o omissions inclosa a l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la Llei 16/ 2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

Més informació

Canal destinat a la presentació d’informació per part d’empleats públics, treballadors, contractistes o proveïdors de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears respecte de les infraccions comeses per incompliments d’aquesta Oficina o del seu personal, que hagin obtingut en un context laboral o professional.

Més informació

 

El nomenament i el cessament dels responsables del sistema intern d’informació han de ser informats a les autoritats o òrgans competents de les comunitats autònomes, en aquest cas l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en el termini dels deu dies hàbils següents.

Més informació

SIMULADOR DE CONFLICTES D'INTERÈS I INCOMPATIBILITATS

Els conflictes d’interès són situacions conjunturals que poden produir-se en qualsevol moment durant l’exercici de la majoria de professions, i és imprescindible que siguin adequadament gestionats.

Anar al Simulador

ALTRES AGÈNCIES