Registre de béns

5 de gener de 2021 / BY

Accés al Registre de declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats. 

En aquesta secció es fan públiques les declaracions patrimonials presentades pels càrrecs públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que abasten la totalitat dels seus béns, drets, obligacions i activitats, en els termes establerts en aquesta llei, així com les declaracions tributàries de l’IRPF i de l’Impost de Patrimoni que estiguessin obligats a presentar davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les que voluntàriament s’hagin aportat corresponents al seu cònjuge, la parella estable o la persona amb qui convisquin en anàloga relació d’afectivitat. Les declaracions s’ofereixen classificades per administracions o entitats a les quals pertanyen els càrrecs públics. 

L’Oficina anirà publicant les declaracions per organismes en el moment en què hagin estat validades informàticament i convenientment anonimitzades d’acord amb la nota sobre protecció de dades que pot trobar-se quan s’accedeix al Registre.

Convenis amb corporacions locals

L’Oficina ha subscrit convenis amb diferents corporacions locals per a la utilizació conjunta del Registre telemàtic de declaracions patrimonials, de béns, drets, interesos i activitats que gestiona l’Oficina.

Podeu consultar els convenis a la página de Convenis i protocols.

Grau de compliment de declaracions patrimonials dels organismes de les Illes Balears

Veure el gràfic de grau de complimient de declaracions de béns a pantalla completa (s’obre en una finestra nova)