Eines i guies de prevenció i integritat

5 de gener de 2021 / BY

Eina d’ajuda pel Test d’autoavaluació i risc

Aquesta eina facilita la confecció del Test d’autoavaluació i risc de l’annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb el qual es concreta com fer una valoració de determinats aspectes crítics per assegurar el millor compliment dels requeriments establerts per la normativa comunitària.

Guia Marc de Gestió dels Riscos de Corrupció en els Organismes Públics

Aquesta Guia Marc es basa en els estàndards adoptats per agències i oficines tan importants com l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana, l’Agència Francesa Anticorrupció, la Unitat Permanent Anticorrupció de Quebec, o l’Oficina Antifrau de Catalunya, partint de les normes internacionals ISO 31000 de gestió de riscos i ISO 37001 de sistemes de gestió antisuborn.

En la guia s’estableixen els paràmetres bàsics d’un procés sòlid de prevenció de riscos de corrupció i seran objecte d’adaptació a cada tipus d’administració pública, començant pels ajuntaments, la guia específica dels quals es troba ja en les seves últimes fases d’elaboració. Tot això es complementarà amb una aplicació informàtica que faciliti aquest procediment d’anàlisi.

Guia de Gestió de Riscos de Corrupció en Ajuntaments

Partint de la Guia Marc, en aquesta Guia es desenvolupa el programa de gestió de riscos de corrupció dels Ajuntaments, tenint en compte el règim de control intern de l’Ajuntament (control ordinari o control simplificat), que li sigui aplicable.

Guia d’integritat i compliance per a pimes

L’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears (OAIB) i la World Compliance Association (WCA) han publicat, de manera conjunta, la Guia d’integritat i compliance per a pimes de les Illes Balears, un document que neix amb l’objectiu de facilitar a les petites i mitjanes empreses una eina útil per entendre i consolidar un programa de compliment.

Està composta per disset capítols, en els quals s’analitzen les característiques del compliance des de la perspectiva de la pime, abastant tant aspectes teòrics de la normativa com estàndards internacionals i jurisprudència en la temàtica, així com les bases per a l’elaboració d’una política de compliance i els seus elements fonamentals, com són el canal de denúncies, el codi ètic o les investigacions internes.