Convenis i protocols

5 de gener de 2021 / BY

Convenis i protocols signats el 2018

 • Conveni marc entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per tal d’establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius d’interès comú CONVENI SIGNAT AMB L’OAC.PDF
 • Conveni marc entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per tal d’establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius d’interès comú CONVENI SIGNAT AMB L’AA VALENCIANA.PDF

Convenis i protocols signats el 2019

 • Conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per millorar l’eficàcia en el compliment d’objectius d’interès comú.CATALÀ 1.PDFCATALÀ 2.PDF
 • Conveni entre la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’adhesió al sistema d’informació comptable de l’Administració General de l’Estat CONVENI SIGNAT IGAE 7-2-2019.PDF
 • Adscripció a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears d’una part de l’immoble situat al C/ Palau Reial, 14. ACTA-RECEPCIO-PALAU-REIAL-14.PDF
 • Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, per a la coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació. (CONVENI SIGNAT SINDICATURA 28-2-2019)
 • Memoràndum d’entesa de 29 d’octubre de 2019 entre l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana, la Universitat Unitelma Sapienza de Roma, i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per a la promoció de la integritat i la transparència (CONVENI SIGNAT ORIGINAL EN ESPANYOL) (CONVENI SIGNAT ORIGINAL EN ITALIÀ)

Convenis i protocols signats el 2020

 • Protocol de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per establir línies conjuntes en activitats de formació, transferència de coneixement i assumptes relacionats amb la prevenció i control de la corrupció. (PROTOCOL SIGNAT 10-1-2020)
 • Conveni-marc amb el Consell General del Notariat sobre utilització de bases de dades a l’efecte del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en el sector públic autonòmic i local de les Illes Balears (CONVENI-MARC CGN – OFICINA ANTICORRUPCIÓ BALEARS)
 • Conveni amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per què aquesta pugui dur a terme la gestió recaptatòria de les sancions que pugui imposar l’Oficina en l’exercici de les seves funcions (CONVENI ATIB-OAIB 26-10-2020).
 • Conveni amb la World Compliance Association per establir línies conjuntes en activitats de formació, transferència de coneixement i assumptes relacionats amb la prevenció i control de la corrupció (CONVENI WCA-OAIB 18-11-2020)

Convenis i protocols signats el 2022

Convenis i protocols signats el 2023

Convenis amb corporacions locals per a la utilització conjunta del Registre telemàtic de declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats que gestiona l’Oficina.

 1. Conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Text del conveni
 2. Conveni amb l’Ajuntament de Campos. Text del conveni
 3. Conveni amb l’Ajuntament de Palma. Text del conveni
 4. Conveni amb l’Ajuntament de Sa Pobla. Text del conveni
 5. Conveni amb l’Ajuntament d’Alcúdia. Text del conveni
 6. Conveni amb l’Ajuntament d’Inca. Text del conveni
 7. Conveni amb l’Ajuntament d’Alaior. Text del conveni
 8. Conveni amb l’Ajuntament de Llucmajor. Text del conveni
 9. Conveni amb l’Ajuntament de Calvià. Text del conveni
 10. Conveni amb l’Ajuntament de Capdepera. Text del conveni
 11. Conveni amb l’Ajuntament de Santanyí. Text del conveni
 12. Conveni amb l’Ajuntament de Valldemossa. Text del conveni
 13. Conveni amb l’Ajuntament de Banyalbufar. Text del conveni
 14. Conveni amb l’Ajuntament de Ses Salines. Text del conveni
 15. Conveni amb l’Ajuntament d’Alaró. Text del conveni
 16. Conveni amb l’Ajuntament de Maria de la Salut. Text del conveni
 17. Conveni amb l’Ajuntament de Santa Margalida. Text del conveni
 18. Conveni amb l’Ajuntament de Muro. Text del conveni
 19. Conveni amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Text del conveni
 20. Conveni amb l’Ajuntament de Esporles. Text del conveni
 21. Conveni amb l’Ajuntament de Porreres. Text del conveni
 22. Conveni amb l’Ajuntament de Lloseta. Text del conveni
 23. Conveni amb l’Ajuntament de Ferreries. Text del conveni
 24. Conveni amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Text del conveni
 25. Conveni amb l’Ajuntament de Artà. Text del conveni
 26. Conveni amb l’Ajuntament de Pollença. Text del conveni
 27. Conveni amb l’Ajuntament des Castell. Text del conveni
 28. Conveni amb l’Ajuntament de Bunyola. Text del conveni
 29. Conveni amb l’Ajuntament d’Algaida. Text del conveni
 30. Conveni amb l’Ajuntament de Consell. Text del conveni
 31. Conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa. Text del conveni
 32. Conveni amb l’Ajuntament d’Andratx. Text del conveni
 33. Conveni amb l’Ajuntament de Sóller. Text del conveni
 34. Conveni amb l’Ajuntament de Campanet. Text del conveni
 35. Conveni amb l’Ajuntament de Mancor de la Vall. Text del conveni
 36. Conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. Text del conveni
 37. Conveni amb el Consell Insular de Mallorca. Text del conveni
 38. Conveni amb l’Ajuntament de Montuïri. Text del conveni
 39. Conveni amb l’Ajuntament de Binissalem. Text del conveni
 40. Conveni amb l’Ajuntament de Llubí. Text del conveni
 41. Conveni amb l’Ajuntament de Sineu. Text del conveni
 42. Conveni amb l’Entitat Local Menor de Palmanyola. Text del conveni
 43. Conveni amb l’Ajuntament de Deià. Text del conveni
 44. Conveni amb l’Ajuntament d’Estellencs. Text del conveni
 45. Conveni amb l’Ajuntament d’Escorca. Text del conveni