Normativa

27 de gener de 2021 / BY

Lleis

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Reglaments

Codi deontològic

Normativa Interna

Resolucions

Instruccions

Planificació i programació

Normativa de personal