Avís Legal

5 de gener de 2021 / BY

El domini a Internet “oaib.es”, així com “oaib.cat” són propietat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, amb seu al carrer Alfons el Magnànim, núm. 29, 2º-1ª, 07004-Palma de Mallorca Tel. +34 871905066, sent el seu NIF el: Q0700719H.

En els esmentats dominis es troba aquest lloc web que és propietat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. L’objectiu d’aquesta web és posar a disposició dels usuaris de la xarxa Internet continguts de divers tipus que ajudin a donar a conèixer l’Oficina (funcions, àmbit d’actuació, procediments, organigrama, etcètera) així com les diverses formes de contactar amb la mateixa.

Tots els textos que contenen les diferents pàgines d’aquest lloc web han estat redactats originalment amb l’objectiu d’explicar detalladament quina és la missió de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. Tots els continguts (tant textos com els sons, imatges o dissenys, estructura de navegació, codi font, bases de dades o qualsevol altre material) estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de copyright i són propietat intel·lectual i industrial de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. Òbviament, també està subjecta a copyright la redacció d’aquest Avís Legal.

El logotip l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, és propietat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. La resta de logotips que puguin apareixen en les diferents pàgines web són propietat, d’algun organisme vinculat a aquesta institució o bé de tercers que hagin autoritzat l’ús.

Tots els drets d’aquesta web estan reservats. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Queda prohibida, per tant, la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat (total o parcial) dels esmentats continguts i dissenys d’aquest lloc web en qualsevol suport electrònic o físic (xarxes, bases de dades o publicacions electròniques, pàgines web, DVD, Business Cards, llibres, catàlegs, ebooks, etcètera) que permeti la disponibilitat d’aquesta informació a múltiples usuaris sense el previ consentiment per escrit del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

La inclusió d’enllaços cap a “http://www.oaib.es” és totalment gratuïta i no necessita cap permís especialment, excepte en els casos d’aquells llocs web dedicats a activitats il·lícites o el contingut sigui ofensiu i atempti a la moral i els bons costums. En els casos anteriorment esmentats queda terminantment prohibit posar un enllaç en aquest lloc web. A la resta d’ocasions, quan els enllaços s’insereixin en altres webs, s’agrairia molt la notificació d’aquests, ja que Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears es reserva el dret d’exclusió dels mateixos per les causes que es considerin en cada cas i que solen estar relacionades amb el codi ètic d’aquesta institució.

No es permetrà en cap cas la inclusió d’enllaços als continguts d’aquest web sota un marc (frame o border environment) d’un altre web. Els enllaços externs que apuntin a “http://www.oaib.es” únicament permetrà l’accés a aquest web, però no podran reproduir-lo de cap manera. L’existència d’un enllaç que apunti el lloc web de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears no suposa per endavant que hi hagi cap relació entre aquesta institució i els responsables de la web en què s’estableixi. Tampoc el coneixement, acceptació, aprovació i promoció, per part d’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears dels seus continguts i / o serveis.