Al·legacions a normes

5 de gener de 2021 / BY

2019

1) Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears:

2) Projecte d’Ordre del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera

2020

1) Projecte d’Ordre de Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pel qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària per a concedir ajudes excepcionals destinades a mantenir els llocs de treball de sector del transport discrecional turístic per carretera de les Illes Balears.

2) Projecte de decret pel qual es crea la Medalla al Mèrit de Protecció civil i es regulen els criteris per a la seva concessió.

3) Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Consell Consultiu de les Illes Balears

4) Aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Formentera per al període 2020-2021

5) Projecte d’Ordenança municipal de Transparència, Accés a la Informació i Reutilització, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

6) Recomanació al Parlament per a dotar-se d’un Codi de Conducta

7) Al·legacions avantprojecte de llei de Consells Insulars

2022

1) Al·legacions a l’avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones denunciants per la que es transposa la Directiva (UE) 2019/1937