Gestió econòmica

5 de gener de 2021 / BY

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2018

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2022