Guia del projecte

27 de gener de 2021 / BY

L’itinerari es basa en els següents tres missatges contra la corrupció, que insta als docents a emmarcar les seves lliçons i compartir-los amb els estudiants:

 • La corrupció obstaculitza el desenvolupament sostenible i el respecte dels drets humans.
 • Cada persona té un paper o una participació en la prevenció de la corrupció, actuant amb integritat i prenent decisions i eleccions ètiques.
 • La ciutadania i la participació dels joves són fonamentals per a la lluita contra la corrupció.

La Guia està composta per quatre mòduls:

 1. EL MÒDUL 1 presenta idees per a l’anàlisi prèvia de les estratègies que permeten als estudiants treure un major profit de l’activitat. Inclou un pla de lliçons que els docents poden aplicar al procés d’anàlisi prèvia.
 2. EL MÒDUL 2 presenta les instruccions i els fonaments per a l’ús del vídeo i dels dilemes a l’aula. També inclou activitats que els docents poden dur a terme utilitzant el vídeo.
  • Vídeo “La Corrupció”Introduïm el concepte de corrupció i les seves interrelacions econòmiques i socials per tal de millorar la comprensió dels estudiants sobre el significat i l’impacte de la corrupció i altres actes relacionats. A més a més,  posam a disposició dels docents o alumnes un document explicatiu del guió del vídeo. que pot consultar-se aquí: DOCUMENT DE SUPORT AL VIDEO
  • Dilemes: “I tu què faries?” i “Valora la teva integritat” . Son dues eines que conviden a la reflexió ètica mitjançant jocs interactius que es poden emprar en grup o individualment. L’Objectiu és incentivar valors i actituds que promoguin la integritat, honestedat, responsabilitat individual, solidaritat i respecte als altres. Poden consultar-se aquí: DILEMES
 3. EL MÒDUL 3 s’enfoca en animar als estudiants a involucrar-se activament amb el contingut de l’activitat i inclou estratègies per millorar l’experiència de visualització. Els estudiants han de ser capaços de:
  • Recordar coneixements previs sobre la corrupció. Concepte i factors determinants perquè es desenvolupi la corrupció.
  • Identificar conceptes erronis sobre la corrupció. No tots els comportaments il·lícits o deshonests són corrupció.
  • Recordar el que han après sobre la corrupció i ser capaços de posar exemples de corrupció, reals o inventats.
  • Fer preguntes fonamentades sobre altres aspectes de la corrupció.
  • Reflexionar individualment i col·lectivament sobre l’honestedat i els dilemes que planteja la vida quotidiana, com els que hem volgut introduir amb el jocs dels dilemes.
 4. EL MÒDUL 4 se centra en un pla de lliçó per a una sessió d’avaluació i una guia per al debat. En aquest punt, entenem que l’alumne haurà captat una sèrie d’idees al voltant de la corrupció i del concepte d’honestedat, i per tant és el moment de començar a canalitzar quines idees voldrien expressar en cas de participar en el concurs (VEURE LES BASES).
  • Propostes dels alumnes per al concurs.
  • Resoldre dubtes i aclarir conceptes.
  • Repetir les activitats si fos necessari
  • Concretar les idees i propostes a desenvolupar per la participació en el concurs.