La importància de la lluita contra la corrupció en l’acord PP-Ciutadans per a la formació de govern a Andalusia

7 de gener de 2021 / BY / IN General

Les MESURES DE DESENVOLUPAMENT I PROSPERITAT PER A UN NOU GOVERN A ANDALUSIA acordades en el Partit Popular i Ciutadans per a la formació de govern a Andalusia després de les eleccions del 2 de desembre de 2018 donen una importància crucial en la lluita contra la corrupció. Així, s’acorda el següent:

  • Es posarà en funcionament una oficina Andalusa de Lluita contra el Frau i la Corrupció destinada a prevenir, detectar i denunciar les males pràctiques, abusos de poder, casos de frau i corrupció, així com la sanció als alts càrrecs que incompleixin la normativa sobre incompatibilitats i conflictes d’interès.
  • S’encomanarà el control de legalitat de totes les subvencions concedides per l’Administració i pels ens públics instrumentals de la Junta d’Andalusia a la nova Oficina Andalusa de Lluita contra el Frau i la Corrupció.
  • S’aprovarà un Projecte de Llei Andalusa de Protecció dels Denunciants del Frau i la Corrupció, en el qual es reculli la protecció i la tutela dels drets de totes les persones que denunciïn possibles irregularitats i actuacions fraudulentes o corruptes per part de les persones al servei de la Junta d’Andalusia.
  • Es reforçaran les sancions per als alts càrrecs de la Junta d’Andalusia que incompleixin la normativa sobre conflictes d’interés i corrupció. S’ha d’encomanar a la nova Oficina Andalusa de Lluita contra el Frau i la Corrupció la supervisió del règim d’incompatibilitats i conflictes d’interessos dels alts càrrecs.
  • Tolerància zero amb la corrupció: Ciutadans i el Partit Popular es comprometen a la separació immediata dels càrrecs públics en totes les institucions andaluses, tant autonòmiques com locals, que hagin estat o siguin imputats formalment per delictes de corrupció, fins a la decisió definitiva de l’òrgan judicial.
  • Es racionalitzaran els organismes autònoms, ens instrumentals i altres estructures duplicades i innecessàries de la Junta d’Andalusia, suprimint els que s’hagin vist implicats en casos de frau i corrupció.
  • S’aprovarà un decret llei per centralitzar la direcció, supervisió i avaluació de totes les entitats disperses de la “Administració paral·lela” amb el doble objectiu d’eliminar tots els ens que es consideren innecessaris o que s’hagin vist exposats a la corrupció, així com per garantir la despolitització de les agències, empreses i fundacions públiques andaluses i millorar la professionalitat i eficiència en la seva gestió.
  • La creació de Consells de Transparència i integritat en totes les Universitats Públiques d’Andalusia per augmentar la transparència i perseguir la corrupció.

Leave a Reply