Bases per a una Auditoria Ciutadana del deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2007-2019

22 de maig de 2021 / BY / IN Premsa

La Comissió no permanent del Parlament Balear sobre l’Auditoria del Deute, en sessió mantinguda el dia 14 de desembre de 2018 va instar aquesta Oficina a encarregar una auditoria del deute que posés de manifest qüestions com l’evolució del deute públic en la CAIB, les causes d’aquesta, entitats creditores, condicions de les operacions d’endeutament, etc., amb la finalitat de reflexionar sobre possibles augments i millores fiscals en el finançament, com influeix l’estructura productiva de les Illes en el finançament del dèficit, com afecta el sistema de finançament autonòmic als ingressos de la CAIB, i la possible existència de despeses supèrflues.

Segons el Pla de Treball, el primer pas en el procés d’auditoria havia de ser una anàlisi general del procés d’endeutament per a extreure les primeres conclusions, així com aprofundir en les recerques d’auditoria en el futur.

D’acord amb aquest procés, l’Oficina es va marcar com a objectiu informar directament els apartats quantitatius del pla de treball fixat per la Comissió parlamentària, i deixar el terreny preparat per a la posterior auditoria ciutadana de la resta de seccions qualitatives, per a l’Observatori Ciutadà a favor de la Transparència, l’Ètica i la Integritat pública de les Illes Balears.

Aquí pots accedir a l’informe “Bases per a una Auditoria Ciutadana del deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2007-2019”.

Leave a Reply