Consubal i ATTAC s’adhereixen a l’Observatori Ciutadà

4 de juny de 2021 / BY / IN Premsa

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears anuncia l’adhesió de dues noves entitats, Consubal i ATTAC, a l’Observatori Ciutadà en favor de la transparència, l’ètica i la integritat pública de les Illes Balears.

El passat 2 de juny del 2021, es va signar l’adhesió al Conveni Marc que certifica la incorporació  d’aquestes dues associacions a l’Observatori Ciutadà. Amb la signatura del conveni, les entitats assumeixen els compromisos de transparència, participació activa als grups de treball, difusió de bones pràctiques i mantenir vigent un codi ètic

Consubal, l’Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears, valora molt positivament la creació de l’Observatori, entenent que la funció d’aquest serà imprescindible per fomentar polítiques i mesures encaminades a millorar la transparència i l’ètica pública,  des de la formació i informació als ciutadans. 

Per la seva part, ATTAC Mallorca, l’Associació per la Taxació de les Transaccions financeres i per l’Acció Ciutadana, es compromet a donar suport activament a les iniciatives desenvolupades per l’esmentat Observatori. 

En total, són 8 les entitats sense ànim de lucre que ja s’han adherit a l’Observatori: Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Ateneu Pere Mascaró, Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA), Federació de la Petita i Mitjana Empresa (PIMEM) i Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB), Consubal i ATTAC Mallorca. 

Des de l’Oficina agraïm l’interès que ha suscitat aquest espai de reflexió, i valorem fermament la incorporació d’aquestes noves entitats. Ambdues contribuiran activament i aportaran idees i plantejaments enriquidors en el desenvolupament de l’objecte de l’Observatori. 

Observatori Ciutadà 

L’Observatori Ciutadà és un fòrum de reflexió i debat, que té com a objectiu impulsar en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadana a favor de la transparència, la rendició de comptes, la integritat i l’ètica en l’actuació pública de les institucions autonòmiques i locals de les Illes. 

En la primera reunió de l’Observatori Ciutadà, celebrada el passat 21 de maig, s’establiren quatre grups de treball: de l’auditoria ciutadana del deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; de participació en altres institucions nacionals i internacionals per prevenir i lluitar contra la corrupció, especialment la Coalició UNCAC (Convenció de Nacions Unides Contra la Corrupció); sobre l’impacte en la ciutadania dels fons europeus Next Generation EU, i el darrer sobre l’impuls de la transparència a tots els organismes públics, la millora dels seus índexs de transparència i la proposta d’una nova llei de transparència a les Illes Balears. 

Leave a Reply