Signatura del protocol de col·laboració amb l’ANAC italiana

7 de gener de 2021 / BY / IN Actualitat, Esdeveniments, General, Licitacions

El passat dia 29 d’octubre, l’Oficina va signar un protocol de col·laboració amb l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana (a través del seu President, Sr. Francesco Merloni) i amb la Universitat Unitelma Sapienza de Roma (a través del seu rector, D. Antonello Falco Biagini), per tal d’aprofitar els coneixements i l’experiència de l’Autoritat italiana a la implantació dels plans de prevenció de la corrupció que ha portat a terme des de la seva creació l’any 2012.

Aquest protocol de col·laboració preveu, entre altres qüestions:

  • projectar i permetre la transposició i la implementació per part de l’Oficina dels instruments i dels mètodes de prevenció de la corrupció i de promoció de la transparència administrativa, implementats per la A.N.AC .;
  • realitzar activitats formatives específiques cap a l’Oficina per a l’adquisició dels coneixements i de les competències necessàries;
  • analitzar els models de governança, les metodologies i les pràctiques per prevenir la corrupció i promoure la transparència en les administracions públiques, en els ens públics econòmics i en les societats i en els ens de dret privat controlats i participats per les administracions públiques;
  • proporcionar col·laboració en els diversos instruments de transparència en les compres i en els contractes públics; projectes regulatoris; apropiació indeguda i ús inadequat de recursos públics; identificació de conflictes d’interès i incompatibilitats, declaracions jurades i normes de conducta i responsabilitat administrativa dels funcionaris públics; regulacions i mecanismes que afavoreixin la participació de les organitzacions de la societat civil per al control de les actuacions de govern, els convenis internacionals per combatre la corrupció i l’educació en valors.

CONVENI SIGNAT ORIGINAL EN ESPANYOL.PDF

Leave a Reply