Rueda Encuesta OAIB

L’OAIB presenta les dades de l’enquesta ciutadana 2020

29 d'abril de 2021 / BY / IN Actualitat, Premsa

Avui al matí s’ha presentat en roda de premsa al Parlament de les Illes Balears, l’enquesta realitzada per l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears el passat mes de desembre i gener per conèixer l’opinió dels ciutadans sobre la corrupció.

A la roda de premsa han assistit Jaime Far Jiménez, director de l’Oficina i Andreu Sansó Rosselló, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per explicar els resultats que s’extreuen.  

L’enquesta es va difondre mitjançant la tècnica de bolla de neu, on a partir de la publicació en xarxes socials i la cobertura mediàtica, es va convidar a participar en el públic d’interès. Aquesta tècnica permet reunir un volum de respostes acceptable a molt baix cost, si bé els resultats no es poden elevar al conjunt de la població. Per tant, els resultats que es presenten són els reflectits per les opinions de les persones que varen participar en la mostra, i la distribució de les respostes es pot prendre com a orientativa.

L’enquesta va estar oberta des del dia 11 de desembre de 2020 fins al dia 31 de gener de 2021 i hi participaren un total de 526 persones que, després d’un procés de depuració per eliminar observacions amb respostes inconsistents, va quedar en 512. Tot seguit es mostren els principals resultats de les preguntes sobre l’opinió dels ciutadans sobre la corrupció.

En opinió dels enquestats es considera que a Balears hi ha un nivell bastant alt de corrupció, ja que, 54,5% de les respostes entenen que el nivell de corrupció és alt o molt alt.

S’ha de dir que l’enquesta valora el nivell de corrupció que estimen o perceben els ciutadans, però no la corrupció que realment hi ha. Malgrat el nivell de corrupció que en realitat hi pugui haver, els ciutadans pensen que ‘és molta’, i el 67,4% dels enquestats consideren que la corrupció a Balears és un problema greu o molt greu.

Un altre dels punts a tenir en compte és que la situació que es percep respecte de Balears no és gaire diferent de la resta de l’estat. Aquestes dades de percepció que es tenen no s’allunyen de manera significativa de les xifres que es presenten respecte de si els enquestats han vist o sofert la corrupció, ja que, un 46,1% dels enquestats asseguren haver estat víctimes o testimonis d’actes de corrupció.

El primer àmbit on els enquestats diuen haver estat víctimes o testimonis de corrupció és la Justícia, 7,7 punts percentuals per sobre del següent que són els Serveis socials. Pel que fa al motiu que ha originat els actes de corrupció, l’afavorir a amics o a un mateix és la principal causa de la corrupció que han pogut viure els enquestats, amb un 59,1% dels casos, seguit per l’abús de poder amb un 18,3%.

És important la conscienciació dels ciutadans vers la corrupció, ja que, el 67,2% de les persones que la varen sofrir asseguren haver denunciat aquests actes. En el mateix sentit, el 61,5% dels enquestats pensen que la millor manera per a combatre la corrupció és la denúncia, seguida a molta distància com a segona opció, amb un 20,7%, la de votar per candidats “nets”.

Respecte de l’anàlisi de l’honestedat dels càrrecs públics, crida l’atenció com a mesura que quan l’administració és més petita es pensa que hi ha una menor honestedat. Així, 57,2% de les respostes estimen que els càrrecs als ajuntaments són gens o molt poc honestos, a l’administració autonòmica són un 49,2%, mentre que a l’administració de l’estat el nivell de la deshonestedat arriba al 22,5%.

En aquesta línia, el 60,8% dels enquestats pensen que els vincles entre la política i els negocis són massa estrets i el 71,7% opinen que no fan tot el que correspon per lluitar contra la corrupció. Malgrat això, la nota positiva està en el fet que el 64,4% dels enquestats consideren suficient la transparència en les decisions públiques.

Pot veure els resultats de l’enquesta aquí: Resultats de l’enquesta 2020 per conèixer l’opinió dels ciutadans de les Illes Balears sobre la corrupció.

Leave a Reply