L’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears participa en la VIII Trobada de la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau

30 de setembre de 2021 / BY / IN Actualitat, Esdeveniments

La 8a trobada s’ha celebrat en el marc del VI Congrés Internacional de Transparència a Alacant

La OAIB ha assistit a la sisena edició del Congrés Internacional de Transparència celebrat entre el 27 i el 29 de setembre. Durant l’esdeveniment, els representants de l’Oficina han participat en diferents grups de treball, a més d’assistir a la trobada de la xarxa estatal i a la posterior declaració de les conclusions extretes. També ha participat com a ponent el director d’aquesta Oficina, Jaime Far, en el seminari titulat “La Transposició de la Directiva de Protecció de Denunciants com a oportunitat per a la lluita contra la corrupció”.

VIII Trobada de la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau

La Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau d’Espanya ha celebrat la seva 8a trobada en el marc del VI Congrés Internacional de Transparència celebrat a Alacant entre el 27 i el 29 de setembre.

Al llarg de dues sessions les agències i oficines antifrau han debatut i reflexionat sobre diferents qüestions relacionades amb el seu àmbit d’actuació i molt especialment sobre la situació en la qual es troba la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, coneguda com a Directiva Whistleblowers.

Després dels treballs desenvolupats s’ha adoptat una declaració institucional que ha estat llegida en el plenari del Congrés i en la qual s’urgeix a les autoritats competents de la transposició a l’ordenament jurídic de la Directiva al desenvolupament del marc legal advertint que el termini per a la finalització dels treballs conclou el 17 de desembre d’enguany.

En aquesta mateixa declaració es recomana als governs, administracions i altres parts interessades a fomentar la cultura de la denúncia; promocionar els canals de denúncia; reconèixer l’exemplaritat dels qui denuncien; garantir la confidencialitat; protegir les persones denunciants; promoure i implementar accions correctores; facilitar a les persones denunciants i alertadores mesures de suport, així com desplegar accions de difusió, formació i sensibilització.

La declaració institucional ha estat subscrita per l’Oficina Antifrau de Catalunya; Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana; Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació.

Assistents a la VIII Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau d’Espanya

A més dels organismes que han subscrit la declaració, en la trobada han participat altres organismes com la Direcció del Servei d’Anàlisi i Bústia Ètica de l’Ajuntament de Barcelona; el Consello de Contas de Galícia; l’Audiència de Comptes de Canàries i l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid.

Leave a Reply