L’Oficina ha signat la declaració de Dublín de la NEIWA

18 de desembre de 2021 / BY / IN Actualitat, Premsa

L’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears ha signat la declaració de Dublín que ha emès la Xarxa d’autoritats europees d’integritat i denúncia d’irregularitats (NEIWA, Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities),  creada el maig de 2019, i que actualment representa 22 Estats membres de la Unió Europea (UE), com a plataforma de cooperació, intercanvi de coneixements i experiències en el camp de la integritat i denúncia d’irregularitats, amb una atenció especial a l’aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, sobre la protecció de les persones que notifiquin infraccions del Dret de la Unió (d’ara endavant, “la Directiva”). 

Aquesta Xarxa considera que les persones que reporten informació sobre amenaces o danys a l’interès públic obtinguda en el context de les seves activitats relacionades amb el treball fan ús del seu dret a la llibertat d’expressió, d’acord amb la Carta de la UE de Drets Fonamentals i el Conveni Europeu de Drets Humans, i l’oportunitat de denunciar de manera segura una infracció són condicions essencials per promoure la integritat al lloc de treball i, en fer-ho, protegir l’interès públic.

La NEIWA també s’esforça per mantenir els estàndards internacionals reconeguts per a la protecció dels denunciants i la promoció de la integritat. En base a això, s’ha emès la declaració de Dublín on la NEIWA:

  • Recorda als Estats membres de la UE que estan obligats a trasposar la Directiva (UE) 2019/1937 a la legislació nacional abans del 17 de desembre de 2021, i se’ls encoratja a completar sense demora la transposició.  
  • Destaca que els denunciants han d’estar protegits contra qualsevol forma de represàlia i tenen dret a les mesures de protecció disponibles.
  • Fa èmfasi en que elements importants de la Directiva poden tenir efecte directe a la legislació nacional dels Estats membres on encara no s’ha produït la transposició.

Leave a Reply