Personal: Publicada la convocatòria CO1/2019

7 de gener de 2021 / BY / IN General

Publicada la convocatòria per cobrir llocs de treball de l’Oficina pel sistema de concurs específic.    ACCEDIR-HI

Llocs preferents per a la presentació de sol·licituds:

Leave a Reply