Posada en producció del simulador de conflictes d’interès

7 de gener de 2021 / BY / IN Esdeveniments

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha posat en producció un formulari web per ajudar els empleats públics, alts càrrecs i assimilats, càrrecs electes i diputats,  a determinar si es troben o poden trobar-se davant una situació d’incompatibilitat o que generi algun conflicte d’interès.


Es pot accedir a la mateixa des d’aquest enllaç: HTTPS://SIMULADOR.OAIB.ES 
També es pot accedir des de l’apartat de Prevenció d’aquesta pàgina web. 

Es tracta d’una eina totalment anònima, sense que l’Oficina guardi cap dada o informació de l’usuari, i pot utilitzar-per qualsevol persona. 

Amb aquest simulador l’Oficina vol contribuir a fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat que exigeix la seva llei de creació, i ajudar els empleats i càrrecs públics a perseguir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans basant-se en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l’interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o qualssevol altres que puguin topar amb aquest principi.

Leave a Reply