Publicació de la Memòria d’Activitats 2022

31 de març de 2023 / BY / IN Transparència

El director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Cristóbal Milán, ha presentat davant el Parlament la Memòria anual d’actuacions corresponent a l’any 2022, donant compliment al mandat recollit a l’article 13 de la Llei 16/2016 de creació de l’Oficina.

La Memòria recull les actuacions desenvolupades per l’Oficina al llarg de l’any 2022 i s’hi exposen l’estructura de l’Oficina, els seus recursos humans, financers i l’activitat institucional en l’àmbit nacional i internacional.

Així mateix, en la memòria s’exposa tant l’activitat duta a terme en l’àmbit de l’Ètica Pública, Prevenció i Integritat com les actuacions d’investigació desenvolupades en 2022, amb un breu resum de cadascun dels expedients d’investigació realitzats.

Podeu consultar la memòria a Transparència > Memòries i Informes.

Leave a Reply