Publicació de la Guia Marc de Gestió dels Riscos de Corrupció en els Organismes Públics

7 de gener de 2021 / BY / IN General

L’Oficina publica la Guia Marc de Gestió dels Riscos de Corrupció en els Organismes Públics. Aquesta Guia Marc es basa en els estàndards adoptats per agències i oficines tan importants com l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana, l’Agència Francesa Anticorrupció, la Unitat Permanent Anticorrupció del Quebec, o l’Oficina Antifrau de Catalunya, partint de les normes internacionals ISO 31000 de gestió de riscos i ISO 37001 de sistemes de gestió antisuborn.

A la guia s’estableixen els paràmetres bàsics d’un procés sòlid de prevenció de riscos de corrupció i ha de ser objecte d’adaptació a cada tipus d’administració pública, començant pels ajuntaments, la guia específica dels quals es troba ja en les últimes fases d’elaboració. Tot això es complementarà amb una aplicació informàtica que faciliti aquest procediment d’anàlisi.

Leave a Reply