Recomanació sobre codi ètic del Parlament

7 de gener de 2021 / BY / IN General

L’Oficina ha dirigit a Parlament una proposta de modificació del seu Reglament per tal de dotar-se de les més modernes eines en matèria d’ètica pública, transparència i integritat, seguint les recomanacions del GRECO i de Transparència Internacional, en línia amb les adaptacions ja realitzades pel Congrés, i els Parlaments de Catalunya i de les Illes Canàries.

La recomanació se centra en la necessitat de dotar-se d’un codi de conducta, la regulació dels conflictes d’interès en l’àmbit parlamentari i la regulació dels obsequis, ofertes d’hospitalitat i distincions.

PROPOSTA MODIFICACIÓ REGLAMENT PARLAMENT

Leave a Reply