Signatura de conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

7 de gener de 2021 / BY / IN Licitacions

L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Oficina signen un conveni per a la utilització conjunta de Registre telemàtic de declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats que gestiona l’Oficina.

Amb l’esperit de col·laboració que ha de presidir la relació entre les diferents administracions públiques i perseguint els principis d’eficàcia, eficiència i transparència que ha de caracteritzar la tasca dels poders públics, la utilització d’aquest únic Registre telemàtic permetrà la simplificació de les tasques a realitzar pels càrrecs públics de l’Ajuntament obligats a la presentació de les declaracions i models.

Esperem que aquesta iniciativa serveixi per animar la resta de corporacions locals de les Illes a la signatura de convenis similars.

TEXT DEL CONVENI

Leave a Reply