Comunicado Red Estatal Antifraude

XII Reunió de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau

19 d'abril de 2023 / BY / IN Esdeveniments, Premsa

La Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau aposta per la coordinació i la concertació de competències per a una protecció eficaç de les persones informants d’actes de frau o corrupció.

Sevilla, 19 d’abril del 2023

La XII Reunió de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau celebrada els dies 17 i 18 d’abril al Parlament d’Andalusia ha tingut com a objectiu analitzar els desafiaments comuns que planteja l’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, després de la seva entrada en vigor el 13 de març passat.

Les autoritats presents a la trobada han abordat diferents aspectes de la llei esmentada, que van des de l’àmbit d’aplicació de la norma i el seu encaix amb les normatives vigents autonòmiques, fins a l’esfera de drets del denunciant, passant per les funcions de la futura Autoritat Independent de protecció de l’Informant (AAI).

Fruit de l’anàlisi conjunta duta a terme durant les dues jornades de treball, s’ha constatat la necessitat d’establir mecanismes de coordinació per evitar que l’aplicació de la nova llei suposi una reducció del nivell de protecció de l’informant als territoris on ja estava garantit per les normatives vigents autonòmiques i locals en la lluita contra la corrupció.

Aquesta aposta, decidida per fomentar la cooperació activa entre totes les institucions competents en la matèria, servirà per clarificar qüestions relatives a l’adaptació de les normatives autonòmiques a la Llei, de manera que se’n garanteixi una aplicació homogènia i es contribueixi a una més eficàcia de les mesures previstes de protecció de la ciutadania, així com optimitzar l’ús dels recursos públics.

Un altre aspecte objecte de debat ha estat la configuració i les funcions de la nova Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AAI), un òrgan d’àmbit estatal la nova creació del qual no hauria de suposar una limitació de la capacitat d’acció de la resta d’autoritats autonòmiques i locals. En aquest sentit, la Xarxa considera fonamental unir esforços cap a una concertació real de competències per tal d’assegurar una resposta coordinada i eficaç en tots els nivells de l’administració amb independència del seu àmbit d’actuació competencial.

En aquesta trobada, organitzada per l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció (OAAF) hi han participat representants de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC); l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF); l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de Navarra; l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (OAIB); la Direcció dels Serveis d’Anàlisi, òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona; l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid; el Servei Nacional de Coordinació Anti-frau (SNCA); l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació; la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el Consell de Comptes de Galícia (Observador).

Leave a Reply