Abans, durant i després de la corrupció: Noves tendències en els organismes de control

7 de gener de 2021 / BY / IN General

El combat contra la corrupció es pot abordar des de diferents angles: prevenir els conflictes d’interès, implementar tecnologia en obres públiques, millorar els controls sobre les persones exposades políticament o la lluita contra el rentat de diners, entre d’altres. Un altre element fonamental és la millora dels Sistemes Nacionals de Control, particularment a través de l’enfortiment de les entitats de fiscalització superior.

Si bé les entitats de fiscalització (Contralorías generals, tribunals de comptes …) tenen un paper important en la rendició de compte dels governs, la seva tasca s’ha centrat tradicionalment en les auditories financeres i de compliment. Això abasta dos grans espais. D’una banda, implica comprovar si les decisions financeres i administratives d’un govern s’han realitzat d’acord amb les lleis i procediments vigents. D’altra banda, de detectar irregularitats, es procedeix a obrir una investigació i emetre la sanció corresponent.

L’onada d’esdeveniments de corrupció que han sortit a la llum pública en els darrers anys ha obert el debat sobre el paper de l’auditoria i la fiscalització en la lluita contra la corrupció. Encara no hi ha consens sobre si aquestes poden prevenir la corrupció -i no només identificar i intervenir pràctiques il·lícites dins de l’Estat una vegada que ja han passat. De moment, sí que hi ha exemples d’entitats de fiscalització que han desenvolupat eines de prevenció i detecció de la corrupció. També s’està avançant cap a auditories no tradicionals com les auditories d’acompliment o les auditories a mecanismes de control intern, que tracten d’identificar riscos i detectar irregularitats dins de les entitats públiques.

LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA.

Leave a Reply