Coneix el codi deontològic de l’Oficina

15 de juliol de 2021 / BY / IN General, Premsa

L’Oficina s’ha de sotmetre al control per part de la societat a la qual serveix i en què desenvolupa les seves funcions de prevenció i investigació. Els seus funcionaris estan obligats a observar principis ètics i comportaments o estàndards de conducta que guiïn la seva actuació.

Seguint l’article 67 del Reglament de Funcionament i Règim Intern de l’Oficina, l’OAIB aprova un codi deontològic com a instrument d’autoregulació ètica dels treballadors de l’entitat.

El present codi deontològic, com a sistema d’integritat institucional, ha de constituir una garantia per al/la funcionari/ària subscriptor/a, ja que li ofereix una eina d’autoregulació, sempre de reforç a la normativa, però no reproduint-la i, per tant, l’orienta i el protegeix en situacions de potencials conductes que puguin comprometre l’ètica.

Aquest codi deontològic versa sobre responsabilitat i lleialtat institucional, qualitat i austeritat, diligència de legalitat, veracitat i integritat, visió horitzontal i professionalitat, formació i autoexigència, voluntat i compromís, atenció i servei, coratge i honestedat, confidencialitat, big data i ús de la tecnologia, i finalment entorn laboral saludable. Consulta el codi deontològic aquí

Leave a Reply