Firma convenio OAIB - CAIB

Conveni per a la conscienciació i difusió de valors d’ètica i integritat pública, bon govern i govern obert

23 de setembre de 2022 / BY / IN Licitacions, Premsa

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears signa amb la Vicepresidència del Govern un conveni per a la conscienciació i difusió de valors d’ètica i integritat pública, bon govern i govern obert

Aquest conveni inclou l’organització conjunta d’activitats com el Concurs escolar de valors contra la corrupció, jornades, cursos i tallers de conscienciació.

El director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (OAIB), Cristóbal Milán, i el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, han signat un conveni de col·laboració entre l’OAIB i la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per l’organització conjunta d’activitats de conscienciació i difusió de valors d’ètica i integritat pública, bon govern i govern obert, pels exercicis 2022 i 2023.

Aquest conveni contempla la realització d’actuacions com el Concurs escolar de valors contra la corrupció 2022/2023, la participació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el projecte educatiu que duu a terme l’OAIB de manera regular entre els centres escolars, o la participació conjunta en jornades, cursos, tallers, campanyes o qualsevol tipus de projecte formatiu, de difusió o conscienciació dels valors d’ètica i integritat publica, bon govern i govern obert.

Amb la signatura d’aquest conveni es reforça la col·laboració entre ambdues institucions per tal de fer difusió de tots aquells aspectes que poden conduir a fomentar els principis d’ètica pública i de bon govern a la ciutadania en general i, de manera molt especial, als més joves.

És el segon any consecutiu que el Govern i l’OAIB signen aquest conveni, el qual, en aquesta ocasió, comptarà amb un pressupost màxim de 2.600 euros.

El text del conveni es pot consultar a l’apartat de Transparència > Convenis i protocols.

Leave a Reply