Declaració de Barcelona de suport a les Oficines i Agències Anticorrupció

26 d'octubre de 2023 / BY / IN Premsa

El passat 16 i 17 d’octubre es va celebrar a Barcelona la XIII reunió de la Xarxa d’Oficines i Agències Anticorrupció, durant la qual s’ha tractat l’aplicació de la Llei de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció derivada de la transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva UE 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

A més, es va aprovar una Declaració per contribuir a la prevenció i a la lluita contra la corrupció, així com a la protecció dels qui la denuncien.

A la Declaració de Barcelona es manifesta la profunda preocupació que suposa la supressió i debilitament de diverses estructures i instàncies de lluita contra la corrupció, com és el cas de la proposició de llei presentada al Parlament de les Illes Balears el 9 d’octubre, per la qual s’elimina l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

L’eliminació d’estructures com les Oficines i Agències Anticorrupció debilita l’estat de dret i és contrari al deure derivat de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16, consistent a construir institucions sòlides que reforcin l’estat de dret i la justícia. També es recorda que aquests tipus de decisions són contràries als compromisos establerts per la convenció de les Nacions Unides contra la corrupció que obliguen els poders públics a crear-los o, si escau, reforçar-los dotant-los de recursos i mitjans suficients que garanteixin el seu eficient funcionament, independència i imparcialitat.

A la Declaració també es fan quatre recomanacions concretes. En primer lloc, es recomana que es garanteixi la independència dels organismes de prevenció i lluita contra la corrupció ja existents i es reforci la seva capacitat mitjançant l’assignació de recursos suficients i el reconeixement de les competències necessàries per al correcte exercici de les seves funcions.

En segon lloc, es posa èmfasi que les mesures legislatives autonòmiques no suposin regressió, retrocés o reducció en la prevenció i lluita contra la corrupció ni en el nivell de protecció de les persones informants garantit a l’Estat espanyol a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, sinó la introducció de disposicions més favorables.

En tercer lloc, la Declaració recomana que les funcions de prevenció i lluita contra la corrupció i la protecció de les persones informants siguin exercides, en el seu àmbit territorial, per les autoritats autonòmiques existents, que compten amb independència (en la mesura que es configuren com entitats adscrites al Parlament amb especial blindatge) i experiència acreditada en aquest àmbit.

La quarta recomanació és que les mesures i disposicions adoptades per a la prevenció i la lluita contra la corrupció i la protecció d’informants comptin amb la participació de la societat civil organitzada i la representació de les persones denunciants, contribució indispensable, apunta l’escrit, per avançar en la cultura de la integritat i la transparència, la defensa de l’interès públic i la millora de la democràcia.

Els òrgans de la Xarxa que signen aquesta Declaració de Barcelona són l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra i l’Oficina Andalusa Antifrau. A títol individual també han signat la declaració la Sra. Rosa M. Sánchez, i el Sr. Simón Rego Vilar.

Leave a Reply