Test autoavaluacio i risc

Eina d’ajuda pel Test d’autoavaluació i risc

29 d'abril de 2022 / BY / IN General

L’Oficina posa a disposició pública la primera de les eines per tal de fer la valoració de riscos de les entitats, inclosa en els Plans de Mesures Antifrau (PMA).

Aquesta eina facilita la confecció del Test d’autoavaluació i risc de l’annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb el qual es concreta com fer una valoració de determinats aspectes crítics per assegurar el millor compliment dels requeriments establerts per la normativa comunitària.

Aquest procediment acaba amb una quantificació del risc, en funció de les respostes.  D’acord amb l’Ordre esmentada, l’objectiu que s’ha d’aconseguir és un Risc baix. En el cas de que el risc obtingut sigui mitjà o alt, les entitats hauran d’adoptar mesures orientades a millorar els aspectes amb major risc, amb l’objectiu de disminuir el risc, fins arribar a tenir un risc baix.

Aquesta autoavaluació s’ha de dur a terme de manera recurrent, com a mínim una vegada a l’any, i els seus resultats han de formar part de la documentació dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Podeu accedir a l’eina des de la nostra web o directament des del següent botó:

Leave a Reply