Firma Convenio COSITAL

L’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears signa un conveni amb el Col·legi de secretaris, interventors i tresorers

9 de febrer de 2023 / BY / IN Esdeveniments, Premsa

L’objecte del conveni és la col·laboració en la lluita contra la corrupció a les Entitats Locals de les Illes Balears 

El president del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de les Illes Balears, Nicolau Conti i el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Cristóbal Milán han signat aquest matí un conveni de col·laboració emmarcat en la lluita contra el frau i la corrupció a les entitats locals de les Illes Balears. 

El conveni, que tendrà una durada de quatre anys, recull la col·laboració dels Funcionaris d’Habilitació amb caràcter nacional (Secretaris, Interventors i Tresorers) en les investigacions que realitzi l’Oficina de possibles delictes de les administracions públiques locals. 

Igualment, es recorda als habilitats nacionals la possibilitat d’obtenir protecció si concorren les circumstàncies previstes en el Protocol de protecció de persones informants o alertadores de l’Oficina, quan siguin coneixedors i presentin la corresponent denúncia de conductes que puguin ser objecte d’infraccions penals o administratives. 

D’altra banda, el conveni recull la col·laboració en la realització dels Plans de Mesures Antifrau així com la celebració d’accions formatives (cursos, classes, tallers, cicles, conferències,.. ) destinats a la lluita contra la corrupció. 

La signatura d’aquest conveni permet desenvolupar un marc de feina per fer front a la lluita contra el frau i la corrupció amb l’objectiu d’ajudar a aquests funcionaris d’habilitació nacional a lluitar contra les males pràctiques i el desviament de recursos, oferint la col·laboració de l’oficina tant en la seva formació com en la seva protecció. 

El text del conveni es pot consultar a l’apartat de Transparència > Convenis i protocols.

Leave a Reply