Participació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a la 6a reunió de la NEIWA

11 de març de 2022 / BY / IN Premsa

El 10 de març de 2021 l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a participat virtualment a la 6a reunió de l’organització NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities – Red de les Autoritats Europees per la Integritat i la Protecció de las persones alertadores-) entre d’altres assumptes i principalment per tal de fixar línies d’actuació per tal de realitzar una transposició de la Directiva de la UE (UE 1937/2019) relativa a la protecció de les persones que informen sobre delictes relacionats amb la corrupció i infraccions del Dret de la Unió.

La reunió ha estat organitzada en aquesta ocasió per la Dutch Whistleblowers Authority i dirigida pel senyor Wilbert Tomensen, el qual és membre de l’esmentada organització.

En línies generals, els assumptes mes rellevants que s’hi han tractat han estat els següents:

  1. Presentació d’un nou membre: Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
  2. Estructura de l’organització i concreció  dels objectius principals de la NEIWA.
  3. Acord unànime sobre la necessària transposició i immediata implementació de l’esmentada directiva compassades amb els canvis legislatius interns que hi calguin.
  4. L’oficina amfitriona de la propera reunió serà l’Oficina Antifrau de Catalunya, i aquesta tindrà lloc amb tota probabilitat entre finals del mes de maig i principis de juny,

D’acord amb el que estableix el punt 3 d’aquesta nota, cal destacar que la major part dels membres han aprofitat per actualitzat les informacions relatives als processos de transposició de la Directiva i també han aclarit en quina situació es troben els diferents projectes i transposicions legislatives per tal d’adequar-se als preceptes de la Directiva europea.

Actualment el Ministerio de Justicia d’Espanya ha publicat l’Avantprojecte de la Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

L’avantprojecte es troba en el tràmit d’audiència i informació pública, i el termini per a presentar aportacions finalitza el 17-03-2022.

Leave a Reply