X Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències anticorrupció d’Espanya

8 de juny de 2022 / BY / IN Esdeveniments, Premsa

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha participat a la X Trobada la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau d’Espanya que es va celebrar el 31 de maig de 2022 a la seu de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid.

En aquesta trobada s’ha tractat l’estat en què es troba la tramitació de l’Avantprojecte de transposició de la Directiva UE 2019/1937 i s’ha donat a conèixer Red GlobE per part de la responsable del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (SNCA).

Així mateix, l’Oficina Antifrau de Catalunya ha reflexionat al voltant dels Plans de Mesures Antifrau per a la gestió dels fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència.

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha donat a conèixer les eines que ha elaborat per realitzar el Test d’autoavaluació i risc que recull l’Ordre HFP 1030/2021 així com l’eina per a l’elaboració i l’anàlisi de la matriu de riscos en què puguin incórrer les administracions públiques.

A la trobada han participat tambié l’Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència Valenciana Antifrau, l’Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, l’Audiencia de Cuentas de Canarias, el Consejo de Cuentas de Galicia, l‘Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Dirección de Servicio de Análisis y Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (SNCA), l’Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

X Encuentro Oficinas Antifraude
X Encuentro Oficinas Antifraude

Leave a Reply