Publicació de la Memòria d’Activitats 2021

1 d'abril de 2022 / BY / IN Transparència

Tal i com es preveu a l’article 13 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, dia 31 de març s’ha presentat davant el Parlament de les Illes Balears la seva memòria pública. Aquest document té com a finalitat  principal que  l’Oficina rendeixi comptes de la seva activitat al llarg de l’any 2021.

En primer lloc, en l’esmentada memòria s’exposa l’execució del seu pressupost, la relació dels seus llocs de feina, així com la situació de la seva plantilla.

En segon lloc, la memòria reflecteix i descriu tota l’activitat realitzada per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears tan en el plànol de la prevenció com en el de la investigació. En la seva darrera part s’analitzen de forma resumida els diferents expedients que al llarg del l’any anterior s’han instruït.

Finalment, la presentació d’aquesta memòria no és més que la constatació de la necessitat d’establir determinats mecanismes de control i fiscalització amb l´únic objectiu de millorar la transparència en la gestió pública, la integritat institucional i la probitat dels diferents servidors públics de les nostres institucions.

Podeu consultar la memòria a Transparència > Memòries i Informes.

Leave a Reply